Concept ในการเลือกใช้สถิติมาใช้ในการวิจัย

หลายต่อหลายคนมักจะมีคำถาม หรือมักจะพิศวงงงงวย บ้างก็มืดแปดด้าน เมื่อถึงคราวที่ตัวเองต้องวางแผนในการเก็บข้อมูล … จนหลายคนมักจะมาตั้งคำถามว่า ต้องทำอะไร ก่อน-หลัง …..

ความจริงที่ทุกคนต้องยอมรับว่าในบางครั้งการที่เราจะต้องเริ่มต้นในการวางแผนในการทำวิจัยสักเรื่อง เป็นเรื่องยากเย็นแสนเข็น บางคนนั่งคิด นอนคิด กลิ้งไปกลิ้งมาคิด ยังคิดไม่ออก บอกใครไม่ถูก (เพราะไม่รู้จะบอกใครว่ายังงัย ตัวเองยังไม่รู้จะบอกตัวเองยังงัยว่า “งง” อะไรอยู่) ^^ เอาล่ะตั้งสติก่อนนะคะ และบอกตัวเองว่าเราทำได้ แล้วมาเริ่มต้นตั้งคำถามกับตัวเองก่อน

ข้อแรก เรามีปัญหาในการวิจัยรึยัง?? ถ้ายัง … ลองคิดดูว่าเราอยากรู้อะไร อยากแก้ปัญหาอะไร อะไรที่ยังเป็นสิ่งที่เราอยากรู้คำตอบ แต่ไม่เคยคิดที่จะหาคำตอบมันอย่างจริงจังสักที … แต่วันนี้เราไม่ได้มาตกผลึกประเด็นการตั้งปัญหาการวิจัยกันเฉพาะฉะนั้นขอข้ามประเด็นนี้ไปก่อน ^^

สำหรับคนที่มีปัญหาของการวิจัยกันแล้ว แต่ยังไปไหนต่อไม่ได้ เพราะออกแบบ หรือ Design งานวิจัยไม่ได้ ลองมาดูกันต่อนะคะ เราต้องคิดกันต่อว่างานวิจัยของเรานั้นเราเก็บข้อมูลกับใคร มีตัวละครอยู่ 2 ตัวที่ต้องคิด คือ ประชากร กับ กลุ่มตัวอย่าง

ประชากร คือ สิ่งที่เราต้องการศึกษาทั้งหมด เช่น อยากรู้ว่าในประเทศไทยมีสักกี่คนที่ไม่เคยขับรถฝ่าไฟแดงเลย ประชากรในเรื่องนี้ของเราคือประชาชนคนไทยทุกคนที่เคยขับรถ และนับทุกประเภทรถ แต่ในบางครั้งถ้าประชากรเรามีจำนวนมากหากจะเก็บทั้งหมด หรือที่เรียกว่าเก็บกับประชากรทั้งหมดไม่ไหว เพราะคงต้องใช้ทั้งเงิน ใช้ทั้งเวลา และทรัพยากรต่าง ๆ มากมายจนจากแค่ประเด็นปัญหาเล็กอาจจะกลายเป็นงานวิจัยใหญ่ระดับชาติ เราก็คงจะทำไม่ไหว เราก็คงต้องเลือกที่จะเก็บจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างก็ใช่ใครที่ไหน เค้าก็คือประชากรที่ถูกเลือกมาหรือถูกสุ่มมาเป็นตัวแทน เราก็สามารถทำได้ ทีนี้ลองคิดกันดูนะคะว่า งานวิจัยของเรานั้น เราจะเก็บกับใครดีระหว่าง ประชากร กับ กลุ่มตัวอย่าง ถ้าได้คำตอบแล้วมาดูรูปนี้กันต่อเลยค่ะ

conceptจากรูป จะเห็นว่าเส้นทางการเลือกสถิติที่มีเส้นทางที่แตกต่างกัน จุเริ่มต้นจะเริ่งจากจุดของประชากรก่อนเลยค่ะ เมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดกันว่าเราจะเลือกสถิติตัวไหนมาใช้กับงานของเรา ให้เริ่มต้นที่ประชากร หากการศึกษาของเราสามารถที่จะเก็บกับประชากรได้ทั้งหมด เช่น อยากรู้ว่าเพื่อน ๆ ในแผนกที่ทำงาน เอาเงินมาใช้จ่ายต่อวันเป็นเงินเท่าไหร่ ถ้าแผนกในบริษัทเรามีกันไม่เยอะมาก เก็บข้อมูลง่าย เราก็เก็บจากประชากรเถอะค่ะ เพราะคำตอบที่ได้มันคือคำตอบทั้งหมดของประชากร คำตอบนี้ทางสถิติเราจะเรียกว่า “พารามิเตอร์” หรือ “ค่าของประชากร”  ถ้าเป็นแบบนี้แล้วสถิติที่เราจะใช้ก็คือ “สถิติเชิงพรรณนา” หรือที่เรียกกันว่าDescriptive Statistics” ตัวอย่างสถิติกลุ่มนี้ก็คือ พวกค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นต้น ที่เรียกว่าสถิติเชิงพรรณนาก็เพราะสถิติกลุ่มนี้เป็นสถิติที่ใช้ในการอธิบายคุณลักษณะของกลุ่มที่เราทำการศึกษา เช่น มีคนขับรถฝ่าไฟแดงคิดเป็นร้อยละ 60 เป็นต้น และเมื่อเป็นการศึกษากับประชากร สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ในการอธิบายก็คือการอธิบายคุณลักษณะของประชากร หรืออธิบายค่าพารามิเตอร์ เมื่ออธิบายแล้วจบเลยนะคะ เพราะเราได้คำตอบของประชากรแล้ว

แต่เมื่อไหร๋ก็ตาม ในกรณีที่เราไม่สามารถจะเก็บข้อมูลจากประชากรได้ เราก็ต้องเก็บจากตัวแทนของประชากรแทน นั่นคือ เก้บกับกลุ่มตัวอย่างนั่นเอง ในกรณีที่เราต้องเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างขอให้ดำเนินการได้กลุ่มตัวอย่างตามระเบียบวิธีวิจัยด้วยนะคะ ไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บกับใครก็เก็บ

เพราะตัวอย่างที่เก็บได้อาจไม่ใช่ประชากรซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยผิดเพี้ยนได้ (เป็นข้อควรระวังที่ต้องเน้นเป็นพิเศษนะคะ) เมื่อเราทำการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแล้ว เราต้องคิดต่อค่ะว่า งานของเราจะหยุดแค่ไหน …. เช่นเราต้องการคือตอบแค่กลุ่มตัวอย่างว่าอย่างไร เราก็จบแค่นั้น ไม่อยากรู้อะไรต่อ ถ้าแบบนี้ สถิติที่เลือกใช้จะไม่ต่างจากการศึกษาจากประชากรค่ะ นั่นคือใช้  “สถิติเชิงพรรณนา” หรือที่เรียกกันว่า “Descriptive Statistics” นั่นเอง แต่การพรรณนาหรือการอธิบายคุณลักษณะของผลการศึกษาต้องจำไว้ว่า เป็นการบรรยายว่ากลุ่มตัวอย่างเป้นอย่างไรเท่านั้นนะคะ ห้ามโมเมไปอ้างอิงว่าเป็นคำตอบของประชากรอย่างเด็ดขาด ถึงแม้ว่าเราจะศึกษาจากตัวแทนของประชากรแล้วก็ตาม เพราะไม่ว่าจะยังงัย มันก็คือการศึกษษจากตัวแทนไม่ใช่ประชากร ค่าที่ได้ออกมาเราเรียกว่าค่า “สถิติ” ซึ่งค่านี้เป็นค่าที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น

หากเราต้องการที่จะเอาค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวยอย่างไปอ้างอิงหรือจะไปสรุปว่ามันคือคำตอบของประชากรล่ะก็ เราต้องวิเคราะห์ต่ออีกขั้นตอนค่ะนั่นคือการเข้าสู้กระบวนการของ “สถิติอ้างอิง” หรือ “Inferential Statistics” ซึ่งสถิติตัวนี้จะเป็นการเอาค่าสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างมาทำการวิเคราะห์ต่อว่าค่าที่ได้จากการศึกษานี้สามารถอ้างอิงไปเป็นคำตอบของประชากรหรือไม่????

หากจะสรุปกันง่าย ๆ ก็คือ “สถิติอ้างอิง” หรือ “Inferential Statistics” เป็นสถิติที่จะเลือกใช้ก็ต่อเมื่อเราศึกษากับกลุ่มตัวอย่างแล้วอย่างจะเอาผลที่ได้จากการศึกษามาอ้างอิงไปสู่ประชากรถ้าหากเราศึกษากับประชากรอยู่แล้ว หรือแม้ศึกษษกับกลุ่มตัวอย่างแต่คำตอบสุดท้ายเราไม่ได้ต้องการอ้างอิงผลไปหาประชากรแต่อย่างใด เราก็ไม่ต้องเอา “สถิติอ้างอิง” หรือ “Inferential Statistics” มาใช้ค่ะเราจะจบที่ “สถิติเชิงพรรณนา” หรือที่เรียกกันว่า “Descriptive Statistics” ได้เลยค่ะ

ยกตัวอย่างกันง่าย ๆ นะคะ เช่นการเก็บข้อมูลเพื่อทำโพลผลการสำรวจโพลต่าง ๆ พวกนี้เป็นการเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างและไม่ต้องการอ้างอิงไปสู่ประชากร เค้าจะสรุปผลและใช้คำว่า “กลุ่มตัวอย่างเห็นว่า …” นั่นแหล่ะค่ะ คือการยืนยันว่ามันคือข้อสรุปของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ประชากร …

Advertisements

3 responses to “Concept ในการเลือกใช้สถิติมาใช้ในการวิจัย

  1. Pingback: การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย | Kat's Blog with Smart Thinking·

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s